RODINA-UHK = projekt, který myslí na váš výzkum

 

Projekt vznikl pod záštitou Ústavu sociální práce a týká se především studia současné rodiny. Nabízí příležitost vědeckým pracovníkům a studentům magisterského studia podílejících se na vědecké činnosti k rozvoji v oblasti vědy a výzkumu v týmu zkušených vědců. Odbornost a profesionalitu projektu zaručuje i účast zahraničního excelentního vědce, prof. PhDr. Jany Levické, Ph.D. , která má velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti výzkumu a vývoje, řízením týmů a publikační činností v zahraničí.

Cílem projektu je rozšíření, rozvoj a podpora multidisciplinárního vědeckovýzkumného týmu na UHK. To zahrnuje dílčí cíle, jako je rozšíření týmu, zprostředkování zkušenosti a zapojení do mezinárodních projektů, zvýšení publikační činnosti či umožnění rozvoje kompetencí formou školení, stáží a workshopů a využitím kvalitní technologie.